Khuyến mãi mua sách tại Tiki.vn

Chuyên đề 9 – Đề kiểm tra học kì – Hóa học 11 – lời giải chi tiết

MỤC LỤC

CHỦ ĐỀ 1. KIỂM TRA HỌC KÌ I. 2

Khuyến mãi tại Lazada.vn

Đề thi Hóa học 11 Học kì I (Trắc nghiệm – Đề 1). 2

Khuyến mãi tại Shopee.vn

Đề thi Hóa học 11 Học kì I (Trắc nghiệm – Đề 2). 10

Đề thi Hóa học 11 Học kì I (Tự luận – Trắc nghiệm – Đề 3). 16

Đề thi Hóa học 11 Học kì I (Tự luận – Trắc nghiệm – Đề 4). 21

CHỦ ĐỀ 2. KIỂM TRA HỌC KÌ II. 25

Đề kiểm tra Hóa học 11 Học kì II (Đề 1). 25

Đề kiểm tra Hóa học 11 Học kì II (Đề 2). 29

Đề kiểm tra Hóa học 11 Học kì II (Đề 3). 33

Đề kiểm tra Hóa học 11 Học kì II (Đề 4). 38

Xem tiếp:  Chương 5: Hidrocacbon no - Hóa lớp 11

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang
Liên hệ