Chương 1: Sự điện li – Hóa học 11 – kèm lời giải – Gv chuyên sư phạm

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN

  1. PGS. TS. Trần Trung Ninh Trưởng bộ môn Phương pháp dạy học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

            37 năm giảng dạy hóa học

            Huy chương vì sự nghiệp giáo dục

            Đã từng viết nhiều và chủ biên nhiều cuốn sách

  1. Th.S Nguyễn Thị Kim Hạnh Giáo viên THPT – Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học môn Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

          20 năm giảng dạy Hóa học

          Đã công bố 2 bài báo khoa học, trong đó 1 bài báo quốc tế được mời báo cáo tại Valencia – Tây Bân Nha

  1. TS. Nguyễn Văn Giảng viên Khoa Hóa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

          22 năm giảng dạy Hóa học

  1. ThS. Lưu Thị Lương Yến Giảng viên Khoa Hóa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

          8 năm giảng dạy Hóa học

  1. Nguyễn Thị Dung Giáo viên Hóa Học – Trường THPT Trần Phú, Hà Nội

          2 năm giảng dạy hóa học

          Đã từng viết 5 cuốn sách

  1. Vũ Thị Hồng VânGiáo viên Hóa Học – Trường THPT Trần Phú, Hà Nội

 

Ở bài đầu tiên chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu Chương 1: Sự điện li – Hóa học 11 – kèm lời giải chi tiết, bao gồm những bài chính sau đây:

  • Bài 1. Sự điện li.PDF
  • Bài 2. Axit – bazơ – muối.PDF
  • Bài 3. Sự điện li của nước pH. Chất chì thị axit – bazo.PDF
  • Bài 4. Phần ứng trao đồi ion trong dung dịch các chất điện li.PDF
Xem tiếp:  Hóa lớp 11 - Bài tập chuyên đề Dẫn xuất halogen-ancol-phenol

Liên hệ