Chương 2: Nitơ – Photpho – Hóa học 11 – Gv chuyên sư phạm

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN

 1. PGS. TS. Trần Trung Ninh Trưởng bộ môn Phương pháp dạy học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

            37 năm giảng dạy hóa học

            Huy chương vì sự nghiệp giáo dục

            Đã từng viết nhiều và chủ biên nhiều cuốn sách

 1. Th.S Nguyễn Thị Kim Hạnh Giáo viên THPT – Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học môn Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

          20 năm giảng dạy Hóa học

          Đã công bố 2 bài báo khoa học, trong đó 1 bài báo quốc tế được mời báo cáo tại Valencia – Tây Bân Nha

 1. TS. Nguyễn Văn Giảng viên Khoa Hóa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

          22 năm giảng dạy Hóa học

 1. ThS. Lưu Thị Lương Yến Giảng viên Khoa Hóa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

          8 năm giảng dạy Hóa học

 1. Nguyễn Thị Dung Giáo viên Hóa Học – Trường THPT Trần Phú, Hà Nội

          2 năm giảng dạy hóa học

          Đã từng viết 5 cuốn sách

 1. Vũ Thị Hồng VânGiáo viên Hóa Học – Trường THPT Trần Phú, Hà Nội

 

Ở bài thứ 2 chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu Chương 2: Nitơ – Photpho – Hóa học 11 – kèm lời giải – Gv chuyên sư phạm, bao gồm những bài chính sau đây:

 • Bài 5. Nitơ.pdf
 • Bài 6. Amoniac và muối amoni.pdf
 • Bài 7. Axit nitric và muối nitrat.pdf
 • Bài 8. Photpho.pdf
 • Bài 9. Axit photphoric và muối photphat.pdf
 • Bài 10. Phân bón hóa học.pdf
Xem tiếp:  Chuyên đề 2: Nhóm Nitơ - Hóa học 11 - lời giải chi tiết