HOCTAI.VN

BẢNG HỌC PHÍ TÍNH TRÊN/NĂM

Gói Khởi Động

0đ/năm

 • Thi Online miễn phí (Giới hạn số lượng)
 • Tải tài liệu đi kèm (Giới hạn số lượng)
 • Tham gia Group chung
 • Hỗ trợ Livestream chữa bài hàng tuần
 • Giáo viên tương tác hỗ trợ 24/7
 • Quà tặng hàng tuần cho các em có thành
  tích suất sắc
Gói Tiêu chuẩn

99.000đ/năm

 • Thi Online miễn phí (Không giới hạn)
 • Tải tài liệu đi kèm (Không giới hạn)
 • Tham gia Group chung
 • Hỗ trợ Livestream chữa bài hàng tuần
 • Giáo viên tương tác hỗ trợ 24/7
 • Quà tặng hàng tuần cho các em có thành
  tích suất sắc
Gói Tăng Tốc

299.000đ/năm

 • Thi Online miễn phí (Không giới hạn)
 • Tải tài liệu đi kèm (Không giới hạn)
 • Tham gia Group chung
 • Hỗ trợ Livestream chữa bài hàng tuần
 • Giáo viên tương tác hỗ trợ 24/7
 • Quà tặng hàng tuần cho các em có thành
  tích suất sắc

Bảng học phí được tính theo năm nhưng không vượt quá tháng 09 của năm kế tiếp, vì vậy hãy đăng ký sớm để có nhiều ưu đãi hơn.

Để tìm hiểu rõ hơn về về phương pháp học này vui lòng truy cập: Tại đây