Khuyến mãi mua sách tại Tiki.vn

Chuyên đề 3: Nhóm Cacbon – Hóa học 11 – lời giải chi tiết

MỤC LỤC

CHỦ ĐỀ 1. BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CACBON, SILIC. 2

Khuyến mãi tại Lazada.vn
  1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 2
  2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 2

CHỦ ĐỀ 2. BÀI TẬP CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM… 4

Khuyến mãi tại Shopee.vn
  1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 4
  2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 7

CHỦ ĐỀ 3. BÀI TOÁN KHỬ OXIT KIM LOẠI BẰNG C VÀ CO.. 9

  1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 9
  2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 10

CHỦ ĐỀ 4. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ MUỐI CACBONAT.. 12

  1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 12
  2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 13

CHỦ ĐỀ 5. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ SILIC VÀ HỢP CHẤT.. 15

  1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 15
  2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 16

CHỦ ĐỀ 6. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ NHÓM CACBON, SILIC. 17

KIỂM TRA MỘT TIẾT CHUYÊN ĐỀ III. 36

Xem tiếp:  Hóa lớp 11 - Bài tập chuyên đề Nito-Photpho - kèm lời giải

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang
Liên hệ