Chương 7: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Chúng ta tiếp tục với chương tiếp theo của Chương 7: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật, với loạt bài sau:

  • Bài 17. SINH TRƯỞNG CỦA VI SNH VẬT.pdf
  • Bài 18. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT.pdf

Xem tiếp:  Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1 - Sinh học lớp 10