Chương 6: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Chuyển sang Chương 6: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật chúng ta tiếp tục ở phần này bao gồm những bài sau:

  • Bài 16. DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT.pdf

Xem tiếp:  Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học lớp 10