Chương 8: Virut và bệnh truyền nhiễm

Là chương cuối cùng của phần 3 cũng là chương cuối cùng của môn Hóa học lớp 10 mà hoctai.vn đã giới thiệu là: Chương 8: Virut và bệnh truyền nhiễm, chương sẽ bao gồm những nội dung sau:

  • Bài 19. CẤU TRÚC VÀ CÁC LOẠI VI RÚT.pdf
  • Bài 20. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ.pdf
  • Bài 21. VIRUT GÂY BỆNH, ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN.pdf
  • Bài 22. BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH.pdf

Xem tiếp:  Đề kiểm tra 45 phút - Học kì 2 - Sinh học lớp 10