Chương 5: Hidrocacbon no – Hóa lớp 11

Chúng ta đã trải qua 4 chương: Chương 1, chương 2, chương 3, chương 4 và ở bài này tiếp tục sẽ là Chương 5: Hidrocacbon no – Hóa lớp 11 tài liệu dạng .PDF đi kèm là lời giải chi tiết, được biên soạn và chỉnh sửa bởi Giáo viên các trường chuyên Sư phạm, bao gồm những nội dung chính sau đây:

 • BÀI 17. ANKAN.pdf

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN

 1. PGS. TS. Trần Trung Ninh Trưởng bộ môn Phương pháp dạy học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 37 năm giảng dạy hóa học
 • Huy chương vì sự nghiệp giáo dục
 • Đã từng viết nhiều và chủ biên nhiều cuốn sách
 1. Th.S Nguyễn Thị Kim Hạnh Giáo viên THPT – Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học môn Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 20 năm giảng dạy Hóa học
 • Đã công bố 2 bài báo khoa học, trong đó 1 bài báo quốc tế được mời báo cáo tại Valencia – Tây Bân Nha
 1. TS. Nguyễn Văn Giảng viên Khoa Hóa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 22 năm giảng dạy Hóa học
 1. ThS. Lưu Thị Lương Yến Giảng viên Khoa Hóa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 8 năm giảng dạy Hóa học
 1. Nguyễn Thị Dung Giáo viên Hóa Học – Trường THPT Trần Phú, Hà Nội
 •  2 năm giảng dạy hóa học
 • Đã từng viết 5 cuốn sách
 1. Vũ Thị Hồng VânGiáo viên Hóa Học – Trường THPT Trần Phú, Hà Nội

Xem tiếp:  Hóa lớp 11 - Bài tập chuyên đề Tổng hợp hóa vô cơ - kèm lời giải
Liên hệ