Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ – Hóa lớp 11

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN

 1. PGS. TS. Trần Trung Ninh Trưởng bộ môn Phương pháp dạy học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 37 năm giảng dạy hóa học
 • Huy chương vì sự nghiệp giáo dục
 • Đã từng viết nhiều và chủ biên nhiều cuốn sách
 1. Th.S Nguyễn Thị Kim Hạnh Giáo viên THPT – Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học môn Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 20 năm giảng dạy Hóa học
 • Đã công bố 2 bài báo khoa học, trong đó 1 bài báo quốc tế được mời báo cáo tại Valencia – Tây Bân Nha
 1. TS. Nguyễn Văn Giảng viên Khoa Hóa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 22 năm giảng dạy Hóa học
 1. ThS. Lưu Thị Lương Yến Giảng viên Khoa Hóa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 8 năm giảng dạy Hóa học
 1. Nguyễn Thị Dung Giáo viên Hóa Học – Trường THPT Trần Phú, Hà Nội
 •  2 năm giảng dạy hóa học
 • Đã từng viết 5 cuốn sách
 1. Vũ Thị Hồng VânGiáo viên Hóa Học – Trường THPT Trần Phú, Hà Nội

 

Chúng ta đã trải qua 3 chương: Chương 1, chương 2, chương 3 và ở bài này tiếp tục sẽ là Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ – Hóa lớp 11 tài liệu dạng .PDF đi kèm là lời giải chi tiết, được biên soạn và chỉnh sửa bởi Giáo viên các trường chuyên Sư phạm, bao gồm những nội dung chính sau đây:

 • Bài 14. Mờ đầu vẽ hóa học hữu cơ.pdf
 • Bài 15. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ.pdf
 • Bài 16. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ.pdf
Xem tiếp:  Chương 2: Nitơ - Photpho - Hóa học 11 - Gv chuyên sư phạm