Mạo từ – Articles – 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh lớp 12

Mạo từ – Articles – 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh lớp 12 – có đáp án, tài liệu này dưới dạng file Word được tải về miễn phí. Thầy/Cô và các em theo dõi chuyên đề qua đường link bên dưới

Link tải File nằm phía cuối bài viết:

CHUYÊN ĐỀ 13

MẠO TỪ – ARTICLES

 

 1. Mạo từ là gì?

Mạo từ (article) là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy nói đến một đối tượng xác định hay không xác định. Trong tiếng Anh, mạo từ được chia làm hai loại: mạo từ xác định (definite article) “the”mạo từ không xác định (indefinite article) gồm “a, an”.

 1. Cách sử dụng mạo từ không xác định (indefinite article)

 

 1. Mạo từ không xác định (a/an) dùng trước những danh từ số ít đếm được, khi nó được nhắc tới lần đầu tiên. Trong đó

+ a dùng trước những danh từ bắt đầu bằng một phụ âm.

+ an dùng trước những danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm.

Ví dụ:

I often eat an apple or a banana every day.

(Tôi thường ăn một quả táo hoặc một quả chuối mỗi ngày.)

 

 1. Mạo từ không xác định (a/an) dùng trước những danh từ khi nó mang ý nghĩa là “một”

Ví dụ:

My new house is near a bus stop, so I usually go to school by bus.

(Nhà mới của tôi gần một trạm xe bus, vì vậy tôi thường đi học bằng xe bus.)

 

 1. Mạo từ không xác định (a/an) dùng trước những danh từ chỉ nghề nghiệp

Ví dụ:

There are three people in my family. My mother is a teacher, my father works as an engineer and I am a student.

(Gia đình tôi gồm có ba người. Mẹ tôi là giáo viên, bố tôi là kĩ sư và tôi là học sinh.)

 

 1. Mạo từ không xác định (a/an) dùng trong các cụm từ chỉ số lượng

Ví dụ:

+ a little (một ít) – dùng trước danh từ không đếm được

Eg: a little sugar (một ít đường), a little water (một ít nước), a little money (một ít tiền)

+ a few (một ít) – dùng trước danh từ đếm được

Eg: a few days (một vài ngày), a few places (một vài địa điểm), a few students (một vài học sinh)

+ a lot of (nhiều): dùng cho cả danh từ đếm được và không đếm được

Eg: a lot of time (nhiều thời gian), a lot of exercises (nhiều bài tập)

+ a lot (nhiều)

Eg: thanks a lot (cảm ơn nhiều)

+ a couple of (một đôi, một cặp)

Eg: a couple of shoes (một đôi giày)

+ a dozen (một tá)

Eg: a dozen of eggs (một tá trứng)

+ a quarter (một phần tư)

Eg: a quarter of an hour (một phần tư giờ/ 15 phút)

+ a great deal of (nhiều) – dùng trước danh từ không đếm được

Eg: A great deal of money is spent on advertising. (Rất nhiều tiền đã được chi vào quảng cáo.)

+ a large number of = a wide variety of = a great many of (nhiều) – dùng trước danh từ đếm được

Eg: There are a large number of people waiting for the last bus.

+ a piece of: một miếng

Eg: a piece of cake (một miếng bánh)

+ a cup/glass of (một tách/ một cốc)

Eg: a cup of tea (một tách trà), a glass of beer (một cốc bia)

+ a bunch of (một bó, một nải)

Eg: a bunch of flowers (một bó hoa), a bunch of bananas (một nải chuối)

 

Một số trường hợp ngoại lệ trong cách sử dụng a/an

Theo quy tắc: + a dùng trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm;

                       + an dùng trước danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm.

Nhưng người ta dùng:

– a uniform (một bộ đồng phục)

– a university (một trường đại học)

– an hour (một giờ)

– an honest man (một người đàn ông thật thà)

– a one-eyed man (một người đàn ông mắt chột)

– a one-way road (đường một chiều)

– a useful way (một cách hữu ích)

– an SOS (một tín hiệu cấp cứu)

– a union (một liên minh, một đồng minh)

– a unit (một đơn vị)

– a European (một người châu Âu)

– an M.A (một cử nhân)

Xem tiếp:  Động từ khuyết thiếu - modal verbs - 25 chuyên đề ngữ pháp

– an honorable man (một người đáng kính)

 

III. Cách sử dụng mạo từ xác định (definite article)

 

 1. Mạo từ xác định “the” dùng trước những danh từ khi được nhắc tới từ lần thứ hai trở đi

Ví dụ:

I have a dog and a cat. The cat is more intelligent than the dog.

(Tôi có một con chó và một con mèo. Con mèo thì thông minh hơn con chó.)

Con mèo và con chó được nhắc tới lần đầu tiên thì dùng “a”, được nhắc tới từ làn thứ hai trở đi dùng “the”.

 

 1. Mạo từ xác định “the” dùng trước những danh từ khi chúng được xác định bằng một mệnh đề/mệnh đề quan hệ ở phía sau

Ví dụ:

Do you know the woman who is standing over there?

(Bạn có biết người phụ nữ đang đứng ở đằng kia không?)

Danh từ “woman” được xác định bởi mệnh đề quan hệ “who is standing over there” nên dùng “the woman”.

 

 1. Mạo từ xác định “the” dùng trước những danh từ là duy nhất, độc nhất

Ví dụ:

The Sun (Mặt Trời), the Moon (Mặt Trăng), the Earth (Trái Đất), the world (thế giới), the universe (vũ trụ), the capital (thủ đô) – mỗi nước chỉ có một, the king (vua), the president (chủ tịch, tổng thống), the headmaster (hiệu trưởng) – mỗi trường chỉ có một, the monitor (lớp trưởng) – mỗi lớp chỉ có một.

 

 1. Mạo từ xác định “the” dùng trước số thứ tự

Ví dụ:

The first (thứ nhất), the second (thứ hai), the third (thứ ba), the fourth (thứ tư), the fifth (thứ năm)… the last (cuối cùng)/ the only (duy nhất).

 

 1. Mạo từ xác định “the” dùng trước tính từ để tạo thành danh từ chỉ người ở dạng số nhiều

Ví dụ:

The old (người già), the young (người trẻ), the sick (người ốm), the rich (người giàu), the poor (người nghèo), the disabled (người khuyết tật), the unemployed (người thất nghiệp), the dead (người chết), the injuried (người bị thương).

 

The unemployed are the people who don’t have any jobs.

(Người thất nghiệp là người mà không có việc làm.)

 1. Mạo từ xác định “the” dùng trước tên của ba quốc gia sau

+ The United States of America (the USA)/ The United States (the US): Hợp Chủng Quốc Hoa Kì

+ The United Kingdom (the UK): Vương Quốc Anh

+ The Philippines: Nước Phi-líp-pin

* “The” dùng trước tên của các quốc gia có tận cùng là “-s”

 

 1. Mạo từ xác định “the” dùng trước tên của các loại nhạc cụ, nhưng phải đứng sau động từ “play”

Ví dụ:

My mother bought me a piano because I like playing the piano.

(Mẹ tôi mua cho tôi một chiếc đàn piano bởi vì tôi thích chơi đàn piano.)

Trước từ “piano” thứ nhất, vì nó ý nghĩa là “một” nên ta dùng mạo từ “a”; trước từ “piano” thứ hai vì nó là tên của một loại nhạc cụ và đứng sau động từ “play” nên ta dùng mạo từ “the”.

 

 1. Mạo từ xác định “the” dùng trước tên của các địa điểm công cộng

Ví dụ:

The cinema (rạp chiếu phim), the zoo (sở thú), the park (công viên), the station (nhà ga), the post office (bưu điện), the airport (sân bay), the bus stop (trạm xe bus), the theater (nhà hát), the library (thư viện)…

 

 1. Mạo từ xác định “the” dùng trước danh từ chỉ tên riêng ở dạng số nhiều để chỉ cả gia đình nhà họ

Ví dụ:

The Smiths are having dinner now. (Gia đình nhà Smith bâv giờ đang ăn tối.)

 

 1. Mạo từ xác định “the” dùng trước tính từ so sánh hơn nhất và so sánh kép

Ví dụ 1:

My mother is the most beautiful woman in the world.

(Mẹ tôi là người đẹp nhất thế gian này.)

The most beautiful – the dùng trước tính từ so sánh hơn nhất.

The world – the dùng trước danh từ là duy nhất.

Ví dụ 2:

The more I know him, the more I like him.

Xem tiếp:  Sự phối hợp thì – The sequence of tenses - 25 chuyên đề ngữ pháp - có đáp án

(Tôi càng biết nhiều về anh ấy, tôi lại càng thích anh ấy.)

The more ________ the more: so sánh kép.

 

 1. Mạo từ xác định “the” dùng trước tên của sông, suối, biển, đại dương, sa mạc, dãy núi…

Ví dụ:

The Mississippi river (dòng sông Mississippi)

The Fairy Stream (Suối Tiên)

The Black Sea (Biển Đen)

The Atlantic Ocean (Đại Tây Dương), The Pacific Ocean (Thái Bình Dương)

The Sahara (sa mạc Sahara)

The Himalayas (dãy núi Himalayas)

 

 1. Mạo từ xác định “the” dùng trước những danh từ mà cả người nói và người nghe đều biết rõ về nó

Ví dụ:

My father is reading newspapers in the sitting room.

(Bố tôi đang đọc báo ở trong phòng khách.)

 

 

 1. Mạo từ xác định “the” dùng trước các buổi trong ngày

Ví dụ:

In the morning (buổi sáng), in the afternoon (buổi trưa), in the evening (buổi tối)

 

 1. Mạo từ xác định “the” dùng trước tên của các tờ báo

Ví dụ:

The New York Times (tờ báo New York Times)

 

 1. Mạo từ xác định “the” dùng trước tên của các tổ chức

Ví dụ:

The UN = The United Nations (Tổ chức Liên Hợp Quốc)

The WHO = The World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới)

The Red Cross (Hội Chữ thập Đỏ)

 

 1. Mạo từ xác định “the” + danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm động vật, một loài hoặc đồ vật

Ví dụ 1:

The whale is in danger of becoming extinct.

(Cá voi đang trong nguy cơ tuyệt chủng.)

Ví dụ 2:

The fast food has made life easier for housewives.

(Thức ăn nhanh đã làm cho các bà nội trợ có cuộc sống dễ dàng hơn.)

 

 1. Mạo từ xác định “the” dùng trước danh từ chỉ phương hướng

Ví dụ:

The Sun rises in the east and sets in the west.

(Mặt Trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây.)

The Sun – dùng “the” trước những danh từ là duy nhất, độc nhất.

The east/west – dùng “the” trước những danh từ chỉ phương hướng.

 

 1. Mạo từ xác định “the” dùng đứng trước danh từ + of + danh từ

Ví dụ:

I saw an accident this morning. A car crashed into a tree. The driver of the car wasn’t hurt but the car was badly damaged.

(Sáng nay tôi nhìn thấy một vụ tai nạn. Một chiếc ô tô đâm vào một cái cây. Người lái xe của chiếc ô tô không bị thương nhưng chiếc ô tô thì hư hỏng nặng.)

Vụ tai nạn (accident) được nhắc đến lần đầu nên ta dùng mạo từ “an”.

Chiếc ô tô (car) và cái cây (tree) ở câu thứ hai cũng được nhắc đến lần đầu nên ta dùng mạo từ “a”.

Dùng “the” + N + of + N nên ta dùng “the driver of the car”

Chiếc ô tô được nhắc tới từ lần thứ hai trở đi ta dùng mạo từ “the”.

 1. Mạo từ xác định “the” dùng trong một số cụm từ cố định

Ví dụ:

In the middle of st: ở giữa của cái gì

At the end of St: cuối của cái gì

At the top of St: ở đỉnh của cái gì

At the age of: ở độ tuổi bao nhiêu

 

 1. Mạo từ xác định “the” dùng trước hospital/church/school/prison khi nó mang ý nghĩa khác

Ví dụ 1:

+ I go to school by bus every day. (Hằng ngày, tôi đến trường bằng xe buýt.)

Trong ví dụ này, tôi đến trường để học nên không sử dụng mạo từ trước danh từ “school”.

+ Yesterday my mother went to the school to meet the headmaster.

(Ngày hôm qua, mẹ tôi đến trường để gặp hiệu trưởng.)

Trong ví dụ này, mẹ tôi đến trường để gặp hiệu trưởng chứ không phải đi học nên ta dùng mạo từ “the” trước danh từ “school”.

 

Ví dụ 2:

+ There was an accident at the corner of the street. The injured were taken to hospital.

(Có một vụ tai nạn ở góc của con đường. Người bị thương được đưa vào bệnh viện.)

Xem tiếp:  Ôn tập Tiếng Anh 12: Revision 1 (chuyên đề 1 - 5) - có đáp án chi tiết

Trong trường hợp này, người bị thương được đưa vào viện để chữa trị nên không dùng mạo từ trước danh từ “hospital”.

+ Last night we went to the hospital to ask after Lan’s mother.

(Tối qua, chúng tôi đã vào viện để thăm mẹ của Lan.)

Trong trường hợp này, chúng tôi không vào viện để chữa bệnh mà đi thăm người ốm nên ta dùng mạo từ “the” trước danh từ “hospital”.

 

Ví dụ 3:

+ I am going to the prison to see my cousin.

(Tôi sẽ đi đến trại giam để gặp anh em họ của tôi.)

Trong trường hợp này, không phải là đi tù nên chúng ta dùng mạo từ “the” trước danh từ “prison”.

 

Ví dụ 4:

+ My sister goes to church every Sunday. (Chủ nhật hàng tuần, chị gái tôi đều đi lễ.)

Trong trường họp này, chị gái đến nhà thờ để đi lễ thì ta không dùng mạo từ trước danh từ “church”.

 

 1. Không sử dụng mạo từ

 

Không sử dụng mạo từ trong các trường hợp sau:

 1. Trước tên của các môn học

Ví dụ:

To me, English is much more interesting than any other subjects.

(Với tôi, Tiếng Anh thú vị hơn nhiều so với các môn học khác.)

 

 1. Trước tên của các môn thể thao

Ví dụ:

The boys are playing football in the park.

(Những cậu bé đang chơi bóng ở trong công viên.)

 

 1. Trước danh từ số nhiều không xác định

Ví dụ:

I don’t like cats. (Tôi không thích mèo.)

 

 1. Trước danh từ không đếm được

Ví dụ:

 

I often drink milk in the morning. (Tôi thường uống sữa vào buổi sáng.)

 1. Trước tên của các phương tiện giao thông, nhưng phải đứng sau giới từ “by”

Ví dụ:

Although my father has a car, he often goes to work by bus.

(Mặc dù bố tôi có ô tô nhưng ông ấy vẫn thường đi làm bằng xe buýt.)

 

 1. Trước danh từ chỉ màu sắc

Ví dụ:

Red is not my favorite color. (Màu đỏ không phải là màu tôi thích.)

 

 1. Sau tính từ sở hữu (possessive adjective) hoặc sau danh từ ở sở hữu cách (possessive case)

Ví dụ:

+ My friend, chứ không nói my the friend.

+ The girl’s mother = the mother of the girl (Mẹ của cô gái).

 

 1. Trước tên của các bữa ăn

Ví dụ:

My mother always gets up early to make sure that we have had breakfast before going to school.

(Mẹ tôi luôn dậy sớm để đảm bảo rằng chúng tôi đã ăn sáng trước khi tới trường.)

 

 1. Trước thứ, ngày, tháng, năm, mùa (nếu không xác định)

Ví dụ:

+ I have the habit of sleeping late on Sunday. (Tôi có thói quen ngủ muộn vào Chủ nhật.)

+ I don’t like summer but I loved the summer in 2000 when I met him for the first time.

(Tôi không thích mùa hè nhưng tôi thích mùa hè năm 2000, mà tôi đã gặp anh ấy lần đầu tiên.)

 1. Trước tên quốc gia (trừ các quốc gia đã được liệt kê ở mục 2), tên châu lục, tên núi, tên hô, tên đường

Ví dụ:

+ China is the country which has the largest population in the world.

(Trung Quốc là quốc gia có dân số đông nhất thế giới.)

+ I wish to travel around Europe for a month.

(Tôi ước được đi vòng quanh châu Âu trong một tháng.)

+ Known as the highest mountain in Vietnam, Fansipan mountain is also glorified as the roof of Indochina by the height of 3143m.

(Được biết đến như là đỉnh núi cao nhất ở Việt Nam, Fansipan cũng được mệnh danh là nóc nhà của Đông Dương nhờ có độ cao 3143m).

+ We are walking on Downing Street. (Chúng tôi đang đi dạo trên phố Downing.)

 

 1. Trước danh từ trừu tượng

Ví dụ:

Two things you can’t buy with money are love and health.

(Có hai thứ bạn không thể mua được bằng tiền là tình yêu và sức khoẻ.)

Link tải File:

Chuyên đề 13.zip