Cấu tạo từ – Word forms – 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh lớp 12

Cấu tạo từ – Word forms – 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh lớp 12 – có đáp án, tài liệu này dưới dạng file Word được tải về miễn phí. Thầy/Cô và các em theo dõi chuyên đề qua đường link bên dưới

Link tải File nằm phía cuối bài viết:

CHUYÊN ĐỀ 14

CẤU TẠO TỪ – WORD FORMS

 

  1. CÁCH CẤU TẠO CỦA TỪ
  2. Cách cấu tạo của danh từ

 

STT

Quy tắc

Ví dụ

1

V + ment N

develop (v) + ment = development (n): sự phát triển

entertain (v) + ment = entertainment (n): sự giải trí

2

V + ance N

attend (v) + ance = attendance (n): sự tham dự

perform (v) + ance = performance (n): sự thực hiện, sự biểu diễn

3

V + ion/ation N

invent (v) + ion = invention (n): sự phát minh

inform (v) + ion = information (n): thông tin

4

V + age N

marry (v) + age = marriage (n): hôn nhân

carry (v) + age = carriage (n): sự chuyên chở hàng hoá, xe ngựa

5

V + alN

survive (v) + al = survival (n): sự sống sót

arrive (v) + al = arrival (n): sự đến, tới

6

V + ing N

teach (v) + ing = teaching (n): công việc dạy học

train (v) + ing = training (n): công việc đào tạo

7

V + er ^ N

work (v) + er = worker (n): công nhân

employ (v) + er = employer (n): ông chủ

8

V + or N

act (v) + or = actor (n): diễn viên

9

V + ress N

act (v) + ress = actress (n): nữ diễn viên

wait (v) + ress = waitress (n): nữ bồi bàn

10

V + ant N

assist (v) + ant = assistant (n): trợ lí

depend (v) + ant = dependant (n): người phụ thuộc

11

V + ee N

employ (v)+ ee = employee (n): công nhân

interview (v) + ee = interviewee (n): người đi phỏng vấn

12

V + ledge N

know (v) + ledge = knowledge (n): sự hiểu biết, kiến thức

13

V + ist N

type (v) + ist = typist (n): người đánh máy

14

V + ar N

lie (v) + ar = liar (n): kẻ nói dối

15

V + ence N

depend (v) + ence = dependence (n): sự phụ thuộc

16

Adj + ness N

rich (a) + ness = richness (n): sự giàu có

polite (a) + ness = politeness (n): sự lịch sự

17

Adj + ity N

able (a) + ity = ability (n): khả năng, năng lực

responsible (a) + ity = responsibility (n): trách nhiệm

18

Adj + y N

honest (a) + y = honesty (n): sự thật thà

19

Adj + ty N

certain (a) + ty = certainty (n): sự chắc chắn

20

Adj + age N

short (a) + age = shortage (n): sự thiếu hụt

21

Adj + cy N

proficient (a) + cy = proficiency (n): sự giỏi, sự thành thạo

22

Adj + dom N

free (a) + doom = freedom (n): sự tự do

23

Adj + ism N

N1 + ism N2

social (a) + ism = socialism (n): chủ nghĩa xã hội

terror (n) + ism = terrorism (n): chủ nghĩa khủng bố

24

Adj + th N

warm (a) + th = warmth (n): sự ấm áp, sự niềm nở

wide (a) + th = width (n): bề rộng, bề ngang

25

N1 + hood N2

child (n) + hood = childhood (n): thời thơ ấu

neighbor (n) + hood = neighborhood (n): vùng lân cận

26

N1 + ship N2

friend (n) + ship = friendship (n): tình bạn

member (n) + ship = membership (n): tư cách hội viên, số hội viên

Xem tiếp:  Ôn tập Tiếng Anh 12: Revision 6 (chuyên đề 23 - 25) - có đáp án chi tiết

 

  1. Cách cấu tạo của động từ

 

STT

Quy tắc

Ví dụ

1

Adj + en V

wide (a) + en = widen (v): mở rộng

short (a) + en = shorten (v): thu ngắn, rút ngắn

2

En + Adj V

en + rich (a) = enrich (v): làm giàu

en + large (a) = enlarge (v): tăng lên, phóng to

3

N + en V

length (n) + en = lengthen (v): làm dài ra, kéo dài ra

4

Adj + ise/ize V

social (a) + ise/ize = socialize (v): xã hội hoá, hoà nhập

industrial (a) + ise/ize = industrialize (v): công nghiệp hoá

5

N + fyV

beauty (n) + fy = beautify (v): làm đẹp

 

III. Cách cấu tạo của tính từ

 

STT

Quy tắc

Ví dụ

1

N + ly Adj

friend (n) + ly = friendly (adj): thân thiện

love (n) + ly = lovely (a): đáng yêu

2

N + fill Adj

care (n) + ful = careful (a): cẩn thận

success (n) + ful = successful (a): thành công

3

N + less Adj

home (n) + less = homeless (a): vô gia cư

hope (n) + less = hopeless (a): vô vọng

4

N + ic Adj

economy (n) + ic = economic (a): thuộc về kinh tế

history (n) + ic = historic (a): có tính chất lịch sử

5

N + able Adj

reason (n) + able = reasonable (a): có lí, hợp lí

comfort (n) + able = comfortable (a): thoải mái

6

N + ous Adj

danger (n) + ous = dangerous (a): nguy hiểm

industry (n) + ous = industrious (a): chăm chỉ

7

N + some Adj

trouble (n) + some = troublesome (a): gây rắc rối, khó chịu

hand (n) + some = handsome (a): đẹp trai

8

N + al Adj

nation (n) + al = national (a): thuộc quốc gia

 nature (n) + al = natural (a): thuộc về tự nhiên

9

N + ing/ed Adj

interest (n) + ing/ed = interesting /interested (a): thú vị/thích thú

bore (n) + ing/ed = boring/ bored (a): tẻ nhạt/buồn chán

10

N + ern = Adj

west (n) + ern = western (a): về phía tây, ở phía tây

south (n) + ern = southern (a): về phía nam, ở phía nam

11

N + y = Adj

rain (n) + y = rainy (a): có mưa

sun (n) + y = sunny (a): có nhiều ánh nắng

12

N + ible = Adj

response (n) + ible = responsible (a): có trách nhiệm

13

V + ent Adj

depend (v) + ent = dependent (a): phụ thuộc

14

V + ive Adj

N + ive Adj

impress (v) + ive = impressive (a): ấn tượng

invent (v) + ive = inventive (a): có tài phát minh, có óc sáng tạo

expense (n) + ive = expensive (a):.đắt

15

N + like Adj

child (n) + like = childlike (a): như trẻ con, ngây thơ, thật thà

god (n) + like = godlike (n): như thần, như thánh

16

N + ish Adj

fool (n) + ish = foolish (a): dại dột, ngu xuẩn

self (n) + ish = selfish (a): ích kỉ

Xem tiếp:  Sự phối hợp thì – The sequence of tenses - 25 chuyên đề ngữ pháp - có đáp án

 

  1. Cách cấu tạo của trạng từ

 

STT

Quy tắc

Ví dụ

1

Adj + ly Adv

slow (a) + ly = slowly (adv): một cách chậm chạp

rapid (a) + ly = rapidly (adv): một cách nhanh chóng

 

* Lưu ý:

STT

Quy tắc

Ví dụ

1

N + ly Adj

Adj+ lyAdv

like + ly = likely (a)

quick + ly = quickly (adv)

2

V + al = N

N + al = Adj

arrive + al = arrival (n)

nation + al = national (a)

3

V + ing = N

N + ing= Adj

teach + ing = teaching (n)

bore + ing = boring (a)

4

Adj + y = N

N + y = Adj

honest + y = honesty (n)

wind + y = windy (a)

 

Fast vừa là tính từ vừa là trạng từ. Do đó, không có dạng “fastly”.

Hard (chăm chỉ, vất vả, cực nhọc) vừa là tính từ, vừa là trạng từ.

+ Hardly mang nghĩa là hiếm khi, hầu như không chứ không mang nghĩa là chăm chỉ, vất vả.

– Trạng từ của tính từ “good” là từ “well”. Do đó, không có dạng “goodly”.

Link tải File:

Chuyên đề 14.zip