Ôn tập theo chuyên đề Toán 12 – Hình học không gian (kèm lời giải)

CHƯƠNG 05. BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO HÌNH HỌC KHÔNG GIAN.

Đầu tiên xin nhắc lại các khái niệm và định lí căn bản để quý bạn đọc có kiến thức nền tảng trước khi đi vào các bài toán cụ thể.

MỤC LỤC

 • Chủ đề 1. Thể tích khối đa diện
  • Thể tích khối chóp
  • Thể tích khối lăng trụ
  • Thể tích khối hộp chữ nhật
  • Thể tích khối lập phương
  • Định lý tỉ số thể tích khối tứ diện hoặc khối chóp tam giác
  • Bài tập áp dụng – Lời giải chi tiết
 • Chủ đề 2. Mặt cầu – khối cầu
  • Định nghĩa mặt cầu
  • Công thức tính diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu
  • Phương pháp tìm tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .SABC
  • Bài tập áp dụng – Lời giải chi tiết
 • Chủ đề 3. Mặt nón khối nón
  • Định nghĩa mặt nón
  • Hình nón và khối nón
  • Bài tập áp dụng – Lời giải chi tiết
 • Chủ đề 4. Mặt trụ – khối trụ
  • Định nghĩa mặt trụ
  • Hình trụ và khối trụ
  • Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ và thể tích của khối trụ
  • Bài tập áp dụng – Lời giải chi tiết
 • Chủ đề 5. Ứng dụng hình học không gian giải các bài toán thực tế
  • Bài tập áp dụng
  • Lời giải chi tiết
 • Đề ôn tập chương 5
  • Lời giải chi tiết

Nếu các em không mình mất thời gian tải và in đề làm bài thì có thể tham gia thi online miễn phí có kèm lời giải chi tiết tại vaolop.hoctai.vn.

Xem tiếp:  [PDF] [Đại số] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12 - Cực Trị của Hàm Số

Thầy/cô có thể tải chuyên đề này dạng file WORD tại địa chỉ: https://hoctai.vn/dai-so-toan-12-bai-toan-van-dung-cao-chuyen-de-hinh-hoc-khong-gian-file-word-kem-loi-giai-chi-tiet/