[Đại số] Nguyên Hàm, Tích Phân (kèm lời giải)

CHƯƠNG 3. BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN.

Đầu tiên xin nhắc lại các khái niệm và định lí căn bản để quý bạn đọc có kiến thức nền tảng trước khi đi vào các bài toán cụ thể.

MỤC LỤC

 • CHỦ ĐỀ 1. CÁC BÀI TOÁN NGUYÊN HÀM
  1. Định nghĩa
  2. Tính chất của nguyên hàm
 • CHỦ ĐỀ 2. CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN.
  1. Định nghĩa
  2. Tính chất của tích phân
 • CHỦ ĐỀ 3 ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH
  • Diện tích hình phẳng
  • Thể tích khối tròn xoay
 • CHỦ ĐỀ 4: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN GIẢI BÀI TOÁN VẬT LÝ VÀ BÀI TOÁN THỰC TẾ.
 • B – BÀI TẬP VẬN DỤNG KÈM HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Nếu các em không mình mất thời gian tải và in đề làm bài thì có thể tham gia thi online miễn phí có kèm lời giải chi tiết tại vaolop.hoctai.vn.

Thầy/cô có thể tải chuyên đề này dạng file WORD tại địa chỉ: https://hoctai.vn/dai-so-toan-12-bai-toan-van-dung-cao-chuyen-de-nguyen-ham-tich-phan-file-word-kem-loi-giai-chi-tiet/

Xem tiếp:  [Đại số] Chuyên đề Số phức có môđun nhỏ nhất, lớn nhất (kèm lời giải)
Liên hệ