[Đại số] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12 – Số Phức (file word kèm lời giải)

CHƯƠNG 04: BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO SỐ PHỨC.

MỤC LỤC

 • Các khái niệm cơ bản nhất
 • Chủ đề 1. Các bài toán tính toán số phức
  • Bài tập áp dụng
  • Lời giải chi tiết
 • Chủ đề 2. Phương trình số phức
  • Bài tập áp dụng
  • Lời giải chi tiết
 • Chủ đề 3. Các bài toán liên quan đến biểu diễn điểm, tập hợp điểm
  • Bài tập áp dụng
  • Lời giải chi tiết

Nếu các em không mình mất thời gian tải và in đề làm bài thì có thể tham gia thi online miễn phí có kèm lời giải chi tiết tại vaolop.hoctai.vn.

Các em tải file PDF tại địa chỉ: https://hoctai.vn/dai-so-toan-12-bai-toan-van-dung-cao-chuyen-de-so-phuc-kem-loi-giai-chi-tiet/

Xem tiếp:  [Word] Chuyên đề Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số (kèm lời giải)
Liên hệ