[Hình học] Chuyên đề Lời Ứng Dụng Thực Tế giải chi tiết

Chúng ta tiếp tục phần hình học Chương 3 hình học : Phương pháp tọa độ trong không gian. Trong phần này có rất nhiều dạng toán được đề cấp tới tập trung chủ yếu vào ba phần chính:

  1. Hệ tọa độ trong không gian
  2. Phương trình mặt phẳng
  3. Phương trình đường thẳng trong không gian

Đây là phần đề được tách riêng không bao gồm đáp án chi tiết, các em tải một đề hoàn chỉnh bao gồm cả đề và lời giải chi tiết tại đường link này https://hoctai.vn/hinh-hoc-toan-12-trac-nghiem-nang-cao-ung-dung-thuc-te-kem-loi-giai-chi-tiet-2/

Nếu các em không mình mất thời gian tải và in đề làm bài thì có thể tham gia thi online miễn phí có kèm lời giải chi tiết tại vaolop.hoctai.vn.

Xem tiếp:  [Đại số] Chuyên đề Toán 12 -Ứng dụng tích phân nâng cao (kèm lời giải)
Liên hệ