[Hình học] Chuyên đề Các dạng toán Ứng Dụng Thực Tế

Chúng ta tiếp tục phần hình học Chương 3 hình học : Phương pháp tọa độ trong không gian. Trong phần này có rất nhiều dạng toán được đề cấp tới tập trung chủ yếu vào ba phần chính:

  1. Hệ tọa độ trong không gian
  2. Phương trình mặt phẳng
  3. Phương trình đường thẳng trong không gian

Đây là phần hoàn chỉnh bao gồm cả đề và đáp án chi tiết, các em có thể tải riêng đề và lời giải tại đường link này https://hoctai.vn/hinh-hoc-toan-12-trac-nghiem-nang-cao-ung-dung-thuc-te/

Nếu các em không mình mất thời gian tải và in đề làm bài thì có thể tham gia thi online miễn phí có kèm lời giải chi tiết tại vaolop.hoctai.vn.

TONG-HOP-CHUYEN-DE-OXYZ-ĐỀ-HOAN-CHINH.pdf


TONG-HOP-CHUYEN-DE-OXYZ-ĐỀ-HOAN-CHINH.docx

Xem tiếp:  [Đại số - Toán 11] - Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân (kèm lời giải)
Liên hệ