[Hình học] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12 – Phương Trình Mặt Phẳng (kèm lời giải)

 • CHỦ ĐỀ 3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
  • A. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT
   • I. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
   • II. Phƣơng trình tổng quát của mặt phẳng
   • III.Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.
   • IV.Góc giữa hai mặt phẳng
   • V. Một số dạng bài tập về viết phƣơng trình mặt phẳng
  • B. BÀI TẬP

Nếu các em không mình mất thời gian tải và in đề làm bài thì có thể tham gia thi online miễn phí có kèm lời giải chi tiết tại vaolop.hoctai.vn.

DS_C8_PHUONG TRINH MAT PHANG.pdf

DS_C8_PHUONG TRINH MAT PHANG.doc

Xem tiếp:  [Đại số] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12 - PT, BPT Logarit (kèm lời giải)
Liên hệ