Chương 1: Giới thiệu chung về thế giới sống – Sinh lớp 10

Ở loạt bài viết này hoctai lại tiếp tục giới thiệu đến các em chuyên đề về sinh học lớp 10, chuyên đề này được soạn thảo bởi các giáo viên trường chuyên trên cả nước, các em nhớ đăng ký theo dõi để nhận được nhiều hơn tải liệu mới hàng ngày.

Phần đầu tiền trong loạt bài này là bài: Phần 1: Giới thiệu chung về thế giới sống – Sinh lớp 10

  • Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống.pdf
  • Bài 2. Các giới sinh vật.pdf

Xem tiếp:  Đề kiểm tra 45 phút - Học kì 2 - Sinh học lớp 10