Chương 5: Phân bào – Sinh học tế bào

Chương 5: Phân bào là chương – Sinh học tế bào của Sinh học lớp 10, chương này sẽ bao gồm những bài sau:

  • Bài 14. CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN.pdf
  • Bài 15. GIẢM PHÂN.pdf

Hãy theo dõi hoctai để tải tài liệu luôn đi kèm là lời giải chi tiết.

Xem tiếp:  Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học lớp 10