Chương 4: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

Chương tiếp giới thiệu đến các em là: Chương 4: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào, trong chương này bao gồm những bài sau:

  • Bài 10. KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT.pdf
  • Bài 11. ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT.pdf
  • Bài 12. HÔ HẤP TẾ BÀO.pdf
  • Bài 13. QUANG HỢP.pdf

Xem tiếp:  Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học lớp 10