[Hình học] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12 – Phương trình đường thẳng (OXYZ) (kèm lời giải)

Chủ đề đầu tiên hoctai.vn muốn giới thiệu tới các em là bài Phương trình đường thẳng (OXYZ). Tài liệu bao gồm những nội dung chính sau:

 • A – KIẾN THỨC CƠ BẢN
  • I. Phương trình đường thẳng:
  • II. Góc
   • Góc giữa hai đường thẳng
   • Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
  • III. Khoảng cách
   • Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Delta
   • Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
  • IV. Các dạng toán thường gặp
 • B. KỸ NĂNG CƠ BẢN
  • Học sinh xác định được vectơ chỉ phương và điểm nào đó thuộc đường thẳng khi cho trước phương trình.
  • Học sinh biết cách chuyển từ phương trình tham số qua phương trình chính tắc và ngược lại.
  • Học sinh lập được phương trình chính tắc và phương trình tham số.
  • Học sinh tìm được hình chiếu, điểm đối xứng.
 • C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Nếu các em không mình mất thời gian tải và in đề làm bài thì có thể tham gia thi online miễn phí có kèm lời giải chi tiết tại vaolop.hoctai.vn.

DS_C8_PHUONG TRINH DUONG THANG.pdf

DS_C8_PHUONG TRINH MAT CAU.doc

Xem tiếp:  [Đại số] Chuyên đề Toán 12 -Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số (kèm lời giải)