[Hình học] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12 – Góc và Khoảng cách (OXYZ) (kèm lời giải)

Chủ đề tiếp theo là bài Góc và Khoảng cách (OXYZ). Tài liệu bao gồm những nội dung chính sau:

 • A KIẾN THỨC CƠ BẢN
  1. Góc
  2. Góc giữa hai mặt phẳng.
  3. Góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
  4. Khoảng cách
  5. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song.
  6. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng – khoảng cách giữa hai đường thẳng.
 • B. KỸ NĂNG CƠ BẢN
  • Nhớ và vận dụng được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng; biết cách khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song.
  • Nhớ và vận dụng được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng;
  • Biết cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song; khoảng cách giữa hai
   đường thẳng chéo nhau; khoảng cách từ đường thẳng đến mặt phẳng song song.
  • Nhớ và vận dụng được công thức góc giữa hai đường thẳng; góc giữa đường thẳng và mặt phẳng; góc giữa hai mặt phẳng.
  • Áp dụng được góc và khoảng cách vào các bài toán khác.
 • C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Nếu các em không mình mất thời gian tải và in đề làm bài thì có thể tham gia thi online miễn phí có kèm lời giải chi tiết tại vaolop.hoctai.vn.

DS_C8_GOC - KHOANG CACH.pdf

DS_C8_GOC - KHOANG CACH.doc

Xem tiếp:  [Hình học] Chuyên đề Ứng Dụng Thực Tế (kèm lời giải)
Liên hệ