[Hình học] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12 – Phương trình mặt cầu (OXYZ) (kèm lời giải)

Chủ đề đầu tiên hoctai.vn muốn giới thiệu tới các em là bài Phương trình mặt cầu (OXYZ). Tài liệu bao gồm những nội dung chính sau:

 • A – KIẾN THỨC CƠ BẢN
  1. Định nghĩa
   1. Dạng 1 : Phương trình chính tắc
   2. Dạng 2 : Phương trình tổng quát
  2. Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng
  3. Vị trí tương đối giữa mặt cầu và đường thẳng
  4. ĐƯỜNG TRÒN TRONG KHÔNG GIAN OXYZ
  5. Một vài thao tác sử dụng máy tính bỏ túi (Casio Fx570 Es Plus, Casio Fx570 Vn Plus, Vinacal 570 Es Plus)
 • B – KỸ NĂNG CƠ BẢN
  • Dạng 1: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU
  • Dạng 2 : SỰ TƯƠNG GIAO VÀ SỰ TIẾP XÚC
 • C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Nếu các em không mình mất thời gian tải và in đề làm bài thì có thể tham gia thi online miễn phí có kèm lời giải chi tiết tại vaolop.hoctai.vn.

Xem tiếp:  [Đại số] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12 - Ứng dụng thực tế (kèm lời giải)