[Đại số] Chuyên đề Toán 12 -Ứng dụng thực tế (kèm lời giải)

Chương III Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

Bài hiện tại: Ứng dụng thực tế

Bài này là các bài toán liên quan tới ứng dụng thực tế, có khoảng gần 60 câu hỏi liên quan được xoáy sâu tới phần này và luôn đi kèm với nó là phần hướng dẫn giải chi tiết ở cuối tài liệu

Nếu các em không mình mất thời gian tải và in đề làm bài thì có thể tham gia thi online miễn phí có kèm lời giải chi tiết tại vaolop.hoctai.vn.

5. ỨNG DỤNG THỰC TẾ.pdf

5. ỨNG DỤNG THỰC TẾ.docx

Xem tiếp:  [Hình học - Toán 11] Phép đối xứng tâm, phép xoay (kèm lời giải)
Liên hệ