[Word] Đề thi Thầy Lê Bá Trần Phương (Hocmai.vn) – kèm ma trận lời giải

Nhắc đến Thầy Lê Bá Trần Phương chắc hẳn rất nhiều người biết đến Thầy với các giảng Online bên Hocmai.vn, ở bài trước Hoctai.vn cũng đã giới thiệu tiểu sử về thầy bài này chúng ta sẽ giới thiệu nữa, nếu ai thắc mắc về thầy có thể xem đôi chút tại đây:

Liên hệ