[Vật lý 10] – Chương 6 – Cơ sở của nhiệt động lực học – Có lời giải

[Vật lý 10] – Chương 6 – Cơ sở của nhiệt động lực học – Có lời giải vẫn nằm trong phần Nhiệt học, nằm trong bộ tài liệu được soạn thảo bởi Nhóm giáo viên trường chuyên, bộ tài liệu bao gồm phần tóm tắt lý thuyết, Các ví dụ minh họa và Bài tập tự luyện cho từng chuyên đề, từng dạng khác nhau, chi tiết vui lòng theo dõi đường link bên dưới:

Liên hệ