Khuyến mãi mua sách tại Tiki.vn

[Vật lý 10] – Chương 1 – Động học chất điểm – có lời giải

[Vật lý 10] – Chương 1 – Động học chất điểm – có lời giải là chương đầu tiên của phần Cơ học, nằm trong bộ tài liệu được soạn thảo bởi Nhóm giáo viên trường chuyên, bộ tài liệu bao gồm phần tóm tắt lý thuyết, Các ví dụ minh họa và Bài tập tự luyện cho từng chuyên đề, từng dạng khác nhau, chi tiết vui lòng theo dõi đường link bên dưới:

Khuyến mãi tại Lazada.vn

Khuyến mãi tại Shopee.vn

BÀI 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ

BÀI 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

CHUYỂN ĐỀ 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

Xem tiếp:  [Vật lý 10] - Chương 1 - Động học chất điểm - Có lời giải

BÀI 3: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

BÀI 4: SỰ RƠI TỰ DO

Xem tiếp:  [Vật lý 10] - Chương 4 - Các định luật bảo toàn - Có lời giải

BÀI 5: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

BÀI 6: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC

BÀI 7: SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ

BÀI 8: THỰC HÀNH: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO. XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang
Liên hệ