[Vật lý 10] – Chương 3 – Cân bằng và chuyển động của vật rắn – Có lời giải

[Vật lý 10] – Chương 3 – Cân bằng và chuyển động của vật rắn – Có lời giải tiếp tục là một trong những chương nằm trong phần Cơ học, bộ tài liệu được soạn thảo bởi Nhóm giáo viên trường chuyên, Tài liệu vô cùng bổ ích dành cho Thầy/Cô và các em, bộ tài liệu đầy đủ nhất mà hoctai sẽ giới thiệu dưới đây bao gồm phần tóm tắt lý thuyết, Các ví dụ minh họa và Bài tập tự luyện cho từng chuyên đề, từng dạng khác nhau, chi tiết vui lòng theo dõi đường link bên dưới:

THAM KHẢO MỘT SỐ BÀI THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LỚP 10 THEO CHUYÊN ĐỀ

BÀI 17 : CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

BÀI 18 : CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC

BÀI 19 : QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU

BÀI 20 : CÁC DẠNG CÂN BẰNG. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

BÀI 21 : CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN. CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH

BÀI 22 : NGẪU LỰC

CÁC DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP

Liên hệ