Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Tiếp tục giới thiệu đến Thầy/Cô và các em phần tiếp theo của lịch sử lớp 10: Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX, phần này bao gồm 5 bài sau:

  • Chủ đề 1. VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X.doc
  • Chủ đề 2. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN XV.doc
  • Chủ đề 3. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN XVIII.doc
  • Chủ đề 4. VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX.doc
  • Chủ đề 5. QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC, GIỮ NƯỚC VÀ TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN.doc

Bộ đề được biên soạn bởi nhóm giáo viên chuyên sử nổi tiếng, đã có trên 20 đầu sách như: .TS. Nguyễn Văn Ninh(Soạn chính) – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng nhiều giáo viên trường chuyên khác.

Tài liệu bao gồm phần: Kiến thức lý thuyết trọng tâm, trắc nghiệm theo chuyên đề, phần tự luyên theo chuyên đề… Vui lòng xem chi tại đường link bên dưới:

Xem tiếp:  Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại - lớp 10
Liên hệ