Bộ đề kiểm tra 15 phút – Học kì 2 – Lịch sử lớp 10

Tiếp tục là Bộ đề kiểm tra 15 phút – Học kì 2 – Lịch sử lớp 10, tất cả đề thi sẽ được ưu tiên dưới dạng file Word, giúp Thầy/Cô có thể dễ dàng chỉnh sửa, hay biên soạn lại.

Thầy/Cô và các em có thể theo dõi link này để được chúng tôi cập nhật đề thi mới nhất vào thư mục bên dưới:

Xem tiếp:  Bộ đề kiểm tra 45 phút - Học kì 1 - Lịch sử lớp 10
Liên hệ