[Hình học] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12 – Hình học OXYZ (kèm lời giải)

CHƯƠNG 06 BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO HÌNH HỌC OXYZ.

MỤC LỤC

 • Chủ đề 1. Tọa độ của điểm và véc tơ trong không gian
  • Véc tơ trong không gian
  • Véc tơ đồng phẳng
  • Tọa độ của véc tơ
  • Tích có hướng của hai véc tơ và ứng dụng
  • Một số kiến thức khác
  • Bài tập áp dụng – Lời giải chi tiết
 • Chủ đề 2. Mặt phẳng trong không gian
  • Định nghĩa
  • Các trường hợp riêng của mặt phẳng
  • Vị trí tương đối của hai mặt phẳng
  • Góc giữa hai mặt phẳng
  • Bài tập áp dụng – Lời giải chi tiết
 • Chủ đề 3. Đường thẳng trong không gian
  • Định nghĩa
  • Vị trí tương đối của hai đường thẳng
  • Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng
  • Khoảng cách
  • Góc giữa hai đường thẳng
  • Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
  • Bài tập áp dụng – Lời giải chi tiết
 • Chủ đề 4. Mặt cầu
  • Định nghĩa mặt cầu
  • Vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu (S)
  • Vị trí tương đối giữa mặt cầu và đường thẳng
  • Bài tập áp dụng – Lời giải chi tiết

Nếu các em không mình mất thời gian tải và in đề làm bài thì có thể tham gia thi online miễn phí có kèm lời giải chi tiết tại vaolop.hoctai.vn.

Thầy/cô có thể tải chuyên đề này dạng file WORD tại địa chỉ: https://hoctai.vn/dai-so-toan-12-bai-toan-van-dung-cao-chuyen-de-hinh-hoc-khong-gian-file-word-kem-loi-giai-chi-tiet-2/

Xem tiếp:  [Hình học] Ôn tập theo chuyên đề Toán 12 - Hình học không gian
Liên hệ