[Hình học] Phương pháp đường thẳng nâng cao (kèm lời giải)

Chương 3 : Phương pháp tọa độ trong không gian

Trắc nghiệm nâng cao: Hình học tọa độ OZYZ (chinh phục điểm 8,9,10) có hướng dẫn giải chi tiết

MỤC LỤC

 • PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG NÂNG CAO
  • A – LÝ THUYẾT CHUNG
   1. Định nghĩa
   2. Vị trí tương đối của hai đường thẳng
   3. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng
   4. Khoảng cách
   5. Góc giữa hai đường thẳng
   6. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
  • B – CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
  • CÁC DẠNG TOÁN KHÁC
  • C – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
  • D – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT.

Nếu các em không mình mất thời gian tải và in đề làm bài thì có thể tham gia thi online miễn phí có kèm lời giải chi tiết tại vaolop.hoctai.vn.

3. PT ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN.pdf

3. PT ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN.docx

Xem tiếp:  [Đại số] Chuyên đề Toán 12 -Giá Trị Lớn Nhất - Giá Trị Nhỏ Nhất (kèm lời giải)
Liên hệ