Đề thi Thpt quốc gia 2019 môn Địa – Pen-i (hocmai.vn) có đáp án

Bộ đề bao gồm 10 được thầy Nguyễn Mạnh Hà (Hocmai.vn) biên soạn đi kèm đáp án cho từng đề.

Đề được phân loại rõ thành từng nhóm câu hỏi như : Nhận biết, Thông hiểu, Vận Dụng, Vận dụng cao giúp học sinh dễ dàng hình dung đánh giá năng lực của mình theo từng nhóm

Xem tiếp:  [Word] Bộ đề thi chính thức THPT năm 2019 – môn Địa lý (kèm đáp án)