Xem thẻ: Vectơ trong không gian – Quan hệ vuông góc trong không gian – Toán hình 11